تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

دمبن یا دمدم

دَمَبن(دم بند) بستن دهان حیوان وحشی تا نخورد حیوان اهلی .شخص دمبن کننده نباید آنروز گوشت خورده باشد و نیت می کند پارچه ای را گره می زند سه بار والشمس می خواند با یک نفس و گره را باز می کند . خب حالا چرا والشمس آخه دمبن توش هست فدمبن علیهم (آنها را دمبن کرد) ولی نه اونجا فدمدم علیهم (آنها را نابود کرد )هست .خب هرچی هست اگه ایمان ویقین داشته باشی،درست در می آد اما این دمبن جایگاهی در اسلام نداره.خب اگه یه سوره بخونی و دعا کنی برای حیوونت خدا هم دعاتو قبول میکنه ولیکن ربطی به سوره والشمس نداره.