تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

معما با جایزه

معمای شماره سه

واجو : در زبان محلی به معما گفته می شده  به معنای فعل امر پیدا کن.

چن عالی سیـَــیو كین اَ گچ ازن ا همبار اچو؟

جواب معما را به شماره ********** اس ام اس کنید

هر ماه یک معما هر ماه یک برنده هرماه یک جایزه

اعلام برنده ی این ماه :سه شنبه 30 آبان

*پاسخ  در نظرات بررسی نمی شوند.

نكته بزودی شماره برای اس ام اس ارایه می شود.