تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

هوای رودبار
شبای خوب رودبار دیگه تكرار نمی شه
دلم گرفته زینجا كسی بیدار نمی شه

صفای ما از بین رفت وفای ما از بین رفت
خوبی همه شد خاطره فرجام ما چی میشه؟

صف اول چه بسیار هنگامه ی نون است
بعد از همین امام هم داخل مسجد نمی شه

رمضون هم بیاید تا سحر هم بشینیم
بازم مثل قدیما اون همه قشنگ نمی شه


حالا دیگه جام داریم تا سحر هم بیداریم
ولی نماز تو مسجد یه صبحم نمی گذاریم

دلا چقد قشنگ بود،بی نفرت و یه رنگ بود
كسی زورش نمی شد،اگه یكی زرنگ بود

كجا رفته صفامون؟كجا رفته وفامون؟
دین وایمان نداریم، كجا رفته خدامون؟

شبا چشام كه بازه،در به روی كوچه بسته
به روی كوچه اندوه، یه آسمون نشسته

یه آسمون غم دل،یه آسمون زاری
به آسمون خطابم،كاشكی بازم بباری

بشویه از دل ما،كینه ها رو دوباره
غصه ها رو ببره،صفا باز هم بیاره

چشم امید خدا شه،دستا دست دعا شه
با خوبی و محبت،دردا همه دوا شه

رسمامون همش فنا شد،كارامون همش رها شد
دلامون زیر پا شد، وای خدا ما چه مان شد؟؟

دیگه این روز و نبینن،بچه هامون چی می گن؟
می گه بابام چی كرده؟ وای كه بازم نمیشه

بابای ما چه دانست !بچه هاشون چی می شن!
بچه هامون چی می گن؟ باباهامون چی بودن!

فكری به حال این نسل،كسی كنه هم بد نیست
ما رو تنها گذاشتین، به فكر اینا باشین