تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

این پست جنبه سرگرمی داشته و هیچ ارزش دیگری ندارد.
شعر من شعر درد است
شعر 2 بعد از ظهر
کثافت و خنگ
شعر من نَکِن؟؟
کار من بچگیه
تمومش کنیم بیا
شعر من خلاصه است.
باید شعرم  و پاک بکنم
باید برم و گم شم
که این بچه ها دهن لقن
خدا کنه زود به گوشت برسه
این بچه ها به همه می گن
شعر من شعر نیست
شعر من درد است.