تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

در مورد روربار بستک

این روستا در 90 کیلومتری شرق بستک واقع است.دهیاری آن در سال 1388 افتتاح شده و در سال 1390 دارای ساختمان مستقل شد.

درمانگاه این روستا دارای پزشک ویژه است که کل ایام هفته مشغول به


خدمت می باشد.در درمانگاه ماما نیز مشغول به خدمت می باشد.

 

خانه بهداشت این روستا دارای دو بهورز یکی مرد و یکی زن می باشد.

 

در سال 1389 مجتمع آموزشی در این روستا دایر شد که مرکزیت آن در رودبار می باشد.

 این مجتمع مدارس روستاهای رودبار ، انجیردان ، کرزه ، روی گچ و ... را تحت پوشش خود قرار داده است.

تعداد معلمان بومی این روستا به بالای 20 نفر می رسد.

جمعیت آن طبق سرشماری سال 1390 به 1050 نفر , (260 خانوار) به بالا می باشد، که از اهل سنت و از شاخه شافعی هستند یعنی از پیروان امام محمد ادریس شافعی می باشند و به زبان فارسی و به گویش محلی تکلم می کنند.

 

دارای دبستان،راهنمایی دخترانه و پسرانه ، مسجد، خانه بهداشت (درمانگاه)، آب انبار (برکه)، پارک،زمین ورزشی . چشمه آبی دارد که در حدود ۲۰۰ من (۸۰۰ کیلوکرم) زراعت را آبیاری می کند.