تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

شیر مورچه(قافلیو)
شیرمورچه از راسته بالتوری‌ها و خانواده مورچه خواران است. این موجود دوره کامل دگردیسی (تخم، لارو، شفیره و بلوغ) را طی می‌کند و در دوره بلوغ بال بدست آورده و پرواز می‌کند. شیرمورها معمولا در مناطق خشک و شنی در سراسر جهان زندگی می‌کنند.

چرخه زندگی شیرمورچه


یکی از موارد قابل توجه در مورد شیرمورچه (Antlion)، ساختن حفره‌های کوچک قیف مانند در شن و ماسه است که از آن به عنوان تله استفاده می‌کند.

حفره شیرمورچه


شیرمورچه لارو به سمت عقب راه می رود و  با کمک بدن بیضی شکل خود حفره هایی مخروطی شکل به قطر و ارتفاع ۲ تا ۴ سانتیمتر ایجاد کرده و با آرواره های بلند خود در انتهای حفره درون خاک پنهان شده و با آرامش و صبر در انتظار طعمه خود می‌نشینند.