تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

معما با جایزه
با توجه به آیه 1 سوره مجادله نام زنی که در مورد شوهرش با پیامبر(ص) صحبت می کرد چه بود؟
جواب را به شماره 500020401019
74 پیامک کنید.
مهلت ارسال پاسخ 10-10-92