تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

مدیر مدرسه
یادش بخیر آن روزگاران ...

دوران دبستان...

کودکی صاف و ساده

دل هایی پاک و بی آلایش

و کتابی بهتر از برگ چمن

و کلاسی پر از مهر و شادی

و درسی که بیشتر آنرا نیابی

حسنک کجایی؟؟؟

ریزعلی خواجوی و دهقان فداکار،

روبهک جست و طعمه را بربود،

خوب و عزیزی ایران زیبا ،

بازی های کودکانه

روز دیرین

خوب و شیرین،

ناخن های بلند و ترس تنبیه و پیک نوروز و امتحان ثلث و

 کارنامه ای بزرگ ،امضای ولی و امضایی آشنا ،

امضای سبز رنگی که هر بچه ای دلش می خواست آن را یاد بگیرد

 امضایی آشنا پای کارنامه ها

امضایی ماندگار از مدیر مدرسه

جمال آل قنبر